Truong mau giao dan lap Lieu Giai |Truong Mam Non | Truong Mau Giao | mau giao Quan Ba Dinh | Lieu Giai

Con không nhận lỗi

Hỏi: Con rất hay đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh khi có lỗi gì đó. Con đổ lỗi rất nhanh và ngay lập tức (thậm chí khi bố mẹ chưa đổ lỗi gì cả…) Trường hợp như vậy phải làm như thế nào?

tìm kiếm mau giao lieu giai mau giao lieu giai mau giao lieu giai
TRƯỜNG MẪU GIÁO DÂN LẬP LIỄU GIAI - Thành lập theo quyết định số 32 – Q ĐUB, Ngày 17/01/2001 của UBND Quận Ba Đình
Địa chỉ: Nhà A - Số 6 Đội Nhân - Ba Đình - Hà Nội      Điện thoại: (04) 6659 2928 - Email: nhatruong@maugiaolieugiai.vn
Bản quyền © 2012 Mẫu giáo Liễu Giai . Phát triển bởi VTK media